Zachytíme každý tep vašeho srdce,
abychom vám vrátili vaše zdraví

Jsme mezinárodní telemedicínské centrum

Naše nestátní zdravotnické zařízení nabízí již 10 let unikátní služby telemonitorace. Provedli jsme více než 20 000 monitorací pacientů.

Kdy využijete monitoraci EKG nejčastěji?

buseni_srdce

Bušení srdce, bolesti na hrudi

Bušení srdce (palpitace) provází chvění, pálivé bolesti či tlaku na hrudi. Někteří pacienti trpí dušností a mohou pocítit tzv. „přeskočení“ srdce

Ztráty vědomí

Po motání hlavy, nebo pocitech na omdlení (presynkopa) dochází ke krátkodobé ztrátě vědomí (synkopa)

Cévní mozková příhoda

Jednou z příčin mozkové mrtvice může být i fibrilace síní. Cévní mozkové příhody vznikají nejčastěji při ucpání mozkové cévy sraženinou, která vede k neprokysličení mozku a ke ztrátě funkcí, které postižená část mozku kontroluje

Vysoký krevní tlak

Neléčený vysoký krevní tlak (hypertenze) může způsobit vážné zdravotní problémy

Kontrola po operaci srdce

Kontrolní vyšetření provádíme po operacích typu RF ablace arytmií, koronarografie, zavedení stentu, operace chlopně, bypass apod.

Sportovní medicína

Sportovci u nás nejvíce oceňují vyšetření 12svodového EKG nebo měření korelace tepové frekvence a fyzické aktivity

Aktuality

Naše aktivity v telemedicíně
fn-nitra

Úspěšná spolupráce s neurologickými centry na Slovensku

Začátkem března roku 2015 byla zahájena spolupráce s neurologickými centry na Slovensku. Cílem projektu byla detekce fibrilace síní u pacientů po kryptogenní cévní mozkové příhodě (CMP).
aktuality_2

XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislavě

Ve dnech 6. až 8. 10. se konal XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislavě. Na kongresu jsme se prezentovali prostřednictvím stánku i přednášek. Na prezentačním stánku jsme představovali účastníkům kongresu naše přístroje a s nimi spojené služby.
aktuality_3

XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

V neděli 6. listopadu se zúčastníme tradičního kongresu XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci v Olomouci. Jelikož se kongres vrací na místo, kde se před 25 lety začala odehrávat novodobá historie české a slovenské arytmologie, doprovází tento čtrnáctý ročník leitmotiv Návrat ke kořenům...