Epizódny záznamník

Ako správne používať a zapojiť prístroj pre automatické sledovanie srdečného tepu

EKG karta typ I

Ako používať EKG kartu typu I pre sledovanie srdečného tepu

EKG karta typ II

Ako používať EKG kartu typu II pre sledovanie srdečného tepu

Tlakový monitor

Ako správne používať prístroj na meranie krvného tlaku