Získanie zdroja kvalitných dát pre účely klinického výskumu

Získanie zdroja kvalitných dát pre účely klinického výskumu bolo zásadnou motiváciou pre zahájenie projektu MDT.

Zaisťujeme pre našich partnerov kompletnú technickú a administratívnu podporu klinického hodnotenia s dôrazom na zber a spracovanie vitálnych údajov pacientov v dlhodobom i krátkodobom sledovaní. Rešpektujeme a sledujeme GCP princípy ako jeden z ukazovateľov kvality.

Naša súčasná technológia umožňuje sledovať nasledujúce vitálne parametre:

 • EKG (viac variant pre rôzne indikácie)
 • Krvný tlak (dlhodobé i krátkodobé sledovanie)
 • Hladina krvného cukru
 • Protrombínový čas
 • Hmotnosť
 • Aktivita
 • Saturácia O2
 • Funkčné vyšetrenie pľúc

Kombináciou týchto diagnostických metód sme schopní navrhnúť riešenie pre širokú škálu indikácii. Všetky používané metódy sú založené na prenose údajov od pacienta bezprostredne po získaní. Samozrejmosťou je technická podpora pre pacientov 24/7.

MDT poskytuje administratívny servis pre klinické štúdie našich partnerov:

 • CRO – príprava podkladov projektov
 • CRF
 • regulatory support
 • monitorovanie zdrojovej dokumentácie
 • logistická podpora
 • data collection on site
 • ECG Core Lab – nezávislé hodnotenie a spracovanie EKG údajov špecialistami