Diagnostický prístroj máte možnosť si objednať domov bez nutnosti návštevy lekára. Stačí len zavolať na telefónne číslo 907 754 992 (Slovensko) alebo 514 514 480 (Česká republika), prípadne vyplniť online objednávku. Prístroj vám zašleme ako List 1. triedy – balík domov. Po ukončení monitorovania nám ho pošlite späť.

Všetky naše záznamníky sú veľmi jednoduché na obsluhu a fungujú úplne automaticky. V balíčku dostanete prístroj s podrobným návodom a telefónnym číslom na našu technickú podporu, ktorá je vám k dispozícii po celú dobu monitorovania.

Všetky EKG záznamy sú vyhodnotené kardiológom. Výsledok vyšetrení vám pošleme poštou alebo e-mailom.

Postupujte podľa následujúcej schémy

service_schema_02-sk

Objednávka prístroja

Všetky naše prístroje si môžete objednať pomocou online formulára alebo na telefónnym číslom 907 754 992.

Dodanie prístroja

Objednaný prístroj Vám príde v balíčku ako List 1. triedy domov. V balíčku dostanete prístroj s podrobným návodom a telefónnymi číslami na našu technickú podporu, mobilný telefón pre automatické odosielanie záznamov, nabíjací zdroj pre mobilný telefón, spiatočnú obálku pre spätné odoslanie balíčka a ďalšie príslušenstvo potrebné pre meranie.

Meranie

Samotné meranie sa prevádza podľa postupu popísaného v návode. V závislosti od druhu ťažkostí a typu prístroja môže prebiehať v rámci niekoľkých dní až mesiacov. Namerané hodnoty sa okamžite odosielajú do telemedicínskeho centra, kde sú spracovávané a vyhodnocované odbornými lekármi. Odosielanie prebieha úplne automaticky. Stačí mať v blízkosti prístroja mobilný telefón, ktorý je súčasťou balíčka.

Vrátenie prístroja

Po ukončení merania nám prístroj pošlite späť v spiatočnej obálke pripravenej na odoslanie ako List 1. triedy.

Zaslanie výsledkov

Výsledok vyšetrenia vám pošleme e-mailom alebo poštou.

Návštěva lekára

So záverečnou správou navštívte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý s vami prekonzultuje ďalší diagnostický a liečebný postup.

Videonávody


Ukážky správneho použitia jednotlivých prístrojov pomocou zrozumiteľných video návodov

Kazuistiky


Ukážky konkrétnych prípadov a ich vyhodnotenie

Objednávka


Objednávka prístrojov pre telemedicínske monitorovanie