Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy

 • Číslo projektu:FW01010305
 • Spoluřešitel:Ústav přístrojové techniky AVČR
 • Poskytovatel podpory: Technologická agentura České republiky
 • Doba realizace:1.1.2020-31.12.2022
TA ČR

Expertní systém pro automatickou analýzu EKG křivek v reálném čase

 • Číslo projektu:CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000302
 • Přijemce podpory:MDT-Medical Data Transfer s.r.o.
 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Doba realizace:1.1.2016-31.12.2018
publicita1

IT platforma pro sdílení klinických dat mezi terciálními a sekundárními specialisty

 • Číslo projektu:CZ.1.03/2.2.00/23.00452
 • Přijemce podpory:MDT-Medical Data Transfer s.r.o.
 • Poskytovatel podpory: Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Doba realizace:1.1.2012-31.12.2014
logo_oppi_s