O našem centru

JSME TÝM!

MDT – mezinárodní centrum pro telemedicínu

Medical Data Transfer – společnost sídlící v Brně, přesto v hlavách lékařů, zdravotnických pracovníků a klientů známá více z virtuálního světa počítačů a mobilních zařízení. Co vlastně děláme? Telemedicínu! Tak pěkně od začátku…

Telemedicína je pojem skloňovaný v posledním desetiletí stále častěji. Jedná se o zdravotnické služby a aktivity poskytované bez nutnosti fyzické návštěvy lékaře. To vše mnohdy na velké vzdálenosti. Hranice států a často i kontinentů nejsou překážkou. Mohlo by se zdát, že s příchodem nových informačních a komunikačních technologií a celkové elektronizace a digitalizace zdravotnictví (tzv. eHealth), je možné služeb a zdravotní péče poskytované na dálku běžně využít. Není to ovšem tak jednoduché, neboť za celou touto technologickou vymožeností stojí zase jen a jen lidé a spousta práce.

20160917-017-mdt-o-nas

Naše centrum vzniklo v roce 2008. Sešlo se pár nadšenců, odborníků ve svém oboru, kteří se rozhodli dělat věci jinak. Začali jsme na českém a slovenském trhu a postupně se stali nepostradatelným dodavatelem unikátních služeb v oblasti telemonitorace pacientů. Dnes poskytujeme naše služby většině kardiologických a neurologických klinik a našimi nejbližšími kolegy a spolupracovníky jsou špičkoví arytmologové, kardiologové a neurologové z iktových center (zařízení specializovaná pro léčbu cévní mozkové příhody – CMP). Naší doménou je totiž dlouhodobá neinvazivní monitorace srdečního rytmu (24 hodin až měsíc) a diagnostika poruch rytmu, jejichž včasné odhalení může být zásadní pro léčbu onemocnění srdce nebo prevenci vzniku tak závažných syndromů, jako je např. CMP. Monitorujeme desítky tisíc pacientů ročně. Ale to není vše. My také hodnotíme, konzultujeme, doporučujeme další postup léčby a snažíme se zajistit, aby naše péče byla dostupná, kvalitní a rychlá. Zabýváme se především poskytováním vyšetření jako komplexní službou a pokud je potřeba, můžeme pronajmout naše přístroje a potřebné technické vybavení nemocnicím nebo odborným ambulancím. A to nejen v rámci České nebo Slovenské republiky, ale dnes s námi úzce spolupracují také kolegové a lékaři z Finska, Německa, Švédska, USA…telemedicína prostě žádné hranice nemá.

Prakticky 24 hodin denně 7dní v týdnu můžete na naší lince zastihnout odborníka, který se Vám bude věnovat a poradí, jak vyřešit problém, se kterým se na něj obracíte. Když se k nám klient dovolá, dostane potřebné informace, ať už se jedná o technickou podporu nebo radu odborníka. Součástí našich služeb je také online kardiologická poradna. V pracovní dny náš tým přijímá hovory klientů a lékařů a objednávky online, které následně zpracuje, klientovi zavolá, domluví se na termínu vhodném k předání přístroje pro monitoraci kurýrní službou, následně pak za asistence, pokud je třeba, klient sám spouští monitoraci a v jejím průběhu je pacient pod kontrolou nejen umělé inteligence, ale celého týmu odborníků. Pokud se objeví jakýkoli problém již při monitorování, okamžitě kontaktujeme klienta a v urgentním případě také lékaře. Pacient dostává po vyšetření hodnotící zprávu a pokud je z jeho strany zájem, můžeme pomoci sehnat i následnou péči odborníka. Výhodou tohoto procesu je jeho rychlost, bezpečnost a minimalizace bariér v podobě čekací doby na termín v ordinaci, nepohodlí v přeplněných čekárnách zdravotnických zařízení, možnost zvolit si čas a být součástí procesu a v neposlední řadě také úspora ekonomická jak pro systém zdravotní péče, tak pro klienta.

Jsou služby, které považujeme za standard naší společnosti a stojíme si za tím, že nikdo v ČR, ale ani v rámci Evropy, v současné době nedokáže poskytnout v oblasti monitorace a dlouhodobého hodnocení EKG (elektrokardiografie) tuto péči. Jsme si ale také vědomi faktu, že současná doba a technologický pokrok přináší konkurenci v oblasti telemedicíny a tak zavádíme na trh nové služby. A protože se vždy snažíme vyhovět zvýšené poptávce a poskytnout takové služby, o které je zájem, rozhodli jsme se nabídnout našim klientům také monitoraci spánku. Díky tzv. prescreeningu můžeme vyloučit či potvrdit podezření na obstrukční spánkovou apnoi, kdy pomocí jednoduchého přístroje monitorujeme spánek z pohodlí domova a pomáháme tak selektovat pacienty vhodné pro další vyšetření a případnou léčbu v přetížených spánkových laboratořích, kde čekací doba na termín je v řádu několika měsíců. Jednou ze zajímavostí, které se v současné době náš tým také věnuje, je monitorace srdce ve veterinární medicíně, konkrétně u psů. V běžné praxi se u psí populace provádí klasické EKG, případně ve specializovaných ambulancích 24 hodinová monitorace srdce. My jsme dnes schopni společně s majiteli našich klientů monitorovat psí srdce i několik dní, což u mnohých plemen může být výhodou nejen pro jejich predispozice k srdečním onemocněním, ale také zcela zásadní v otázce kvality chovu.

Když se ohlédneme zpět, co říct. Ušli jsme kus cesty. Na jejím počátku stálo pár snílků, dnes má náš tým více než sedmdesát zaměstnanců. Máme své cíle, své ideály a chuť se rozvíjet. Ale i přes všechny možnosti moderní civilizace máme také své limity v podobě zdravotních pojišťoven a určitých zažitých konvencí zdravotnického systému. Protože jsme ale překonali už mnohé, věříme, že společnými silami posuneme telemedicínu zase o kus dál. A také blíž. Blíž těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Náš tým

Vedení společnosti

Klinické oddělení

Technické oddělení, výzkum, vývoj

Slovenská republika