Jsme nestátní zdravotnické zařízení
s unikátními telemedicínskými službami

Jsme mezinárodní centrum telemedicíny

Kdy využijete monitoraci EKG nejčastěji?

buseni_srdce

Bušení srdce, bolesti na hrudi

Bušení srdce (palpitace) provází chvění, pálivé bolesti či tlaku na hrudi. Někteří pacienti trpí dušností a mohou pocítit tzv. „přeskočení“ srdce

Ztráty vědomí

Po motání hlavy, nebo pocitech na omdlení (presynkopa) dochází ke krátkodobé ztrátě vědomí (synkopa)

Cévní mozková příhoda

Jednou z příčin mozkové mrtvice může být i fibrilace síní. Cévní mozkové příhody vznikají nejčastěji při ucpání mozkové cévy sraženinou, která vede k neprokysličení mozku a ke ztrátě funkcí, které postižená část mozku kontroluje

Vysoký krevní tlak

Neléčený vysoký krevní tlak (hypertenze) může způsobit vážné zdravotní problémy

Kontrola po operaci srdce

Kontrolní vyšetření provádíme po operacích typu RF ablace arytmií, koronarografie, zavedení stentu, operace chlopně, bypass apod.

Sportovní medicína

Sportovci u nás nejvíce oceňují vyšetření 12svodového EKG nebo měření korelace tepové frekvence a fyzické aktivity

dasa_2
Oceňuji doručení přístroje přímo domů. Nemusela jsem cestovat do nemocnice a informace byly jasné a srozumitelné. Výsledky jsem měla už třetí den.

Dáša Z.

antonin-m
Tiše žasnu nad perfektní technologií sběru dat, včetně zpracování EKG jako doklad. Jsem rád, že se potvrdila změna a že mám takové možnosti v mém věku.

Antonín M.

Co o naší službě říkají pacienti?

Aktuality

spící dívka SA

Spánková apnoe může ohrozit vaše zdraví

Jedná se o nejčastější poruchy dýchání ve spánku, ale z hlediska epidemiologické, klinické a terapeutické studie bylo prokázáno, že spánková apnoe je popisována jako nezávislý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění, jako jsou cévní mozkové příhody, arytmie, hypertenze a dále srdeční selhání. Problémy se spánkem představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu až 45 % světové […]
CKS26_banner

XXVI. Výroční sjezd české kardiologické společnosti

XXVI. Výroční sjezd české kardiologické společnosti se koná 6.- 9. května 2018 v areálu Veletrhů Brno, a.s. Naši firmu můžete najít na stánku, který máme společně se společností Pfizer, se kterou spolupracujeme. Naše zaměstnankyně jsou připraveny s našimi přístroji a ukázkami našich služeb. Účastníme se aktivně také konferenčního programu s tématy: – Problematika Financování – […]
fn-nitra

Úspěšná spolupráce s neurologickými centry na Slovensku

Začátkem března roku 2015 byla zahájena spolupráce s neurologickými centry na Slovensku. Cílem projektu byla detekce fibrilace síní u pacientů po kryptogenní cévní mozkové příhodě (CMP).