Vážení klienti,
v souvislosti se situací s COVID-19 bychom Vás chtěli informovat, že služby telemedicínského centra fungují bez přerušení. V rámci aktuální situace se naopak ukazují výhody telemedicíny, kdy si můžete nechat přístroj doručit přímo k Vám domů. Důkladná dezinfekce našich přístrojů a veškerého vybavení je samozřejmostí, kterou provádíme vždy, bez ohledu na probíhající epidemii. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.
 
Přejeme Vám pevné zdraví a pohodu.
Váš tým MDT

Jsme nestátní zdravotnické zařízení
s unikátními telemedicínskými službami

Jsme mezinárodní centrum telemedicíny

Kdy využijete monitoraci EKG nejčastěji?

buseni_srdce

Bušení srdce, bolesti na hrudi

Bušení srdce (palpitace) provází chvění, pálivé bolesti či tlaku na hrudi. Někteří pacienti trpí dušností a mohou pocítit tzv. „přeskočení“ srdce

Ztráty vědomí

Po motání hlavy, nebo pocitech na omdlení (presynkopa) dochází ke krátkodobé ztrátě vědomí (synkopa)

Cévní mozková příhoda

Jednou z příčin mozkové mrtvice může být i fibrilace síní. Cévní mozkové příhody vznikají nejčastěji při ucpání mozkové cévy sraženinou, která vede k neprokysličení mozku a ke ztrátě funkcí, které postižená část mozku kontroluje

Vysoký krevní tlak

Neléčený vysoký krevní tlak (hypertenze) může způsobit vážné zdravotní problémy

Kontrola po operaci srdce

Kontrolní vyšetření provádíme po operacích typu RF ablace arytmií, koronarografie, zavedení stentu, operace chlopně, bypass apod.

Sportovní medicína

Sportovci u nás nejvíce oceňují vyšetření 12svodového EKG nebo měření korelace tepové frekvence a fyzické aktivity

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Je mi 22 let a stále studuji. Když jsem začal pociťovat nepravidelnosti bušení srdce, doporučil mi kardiolog monitoraci. Ta probíhala bez jakýchkoliv omezení, mohl jsem tak zaznamenat srdce i při sportovní zátěži. Díky tomu se včas odhalila příčina mých obtíží. Zatím není žádná léčba potřeba, ale jsem pravidelně sledován. Mohu dále sportovat a žít aktivní život.

Jan Ch.

Miloslava
Týdenní monitorování EKG odhalilo příčinu mých dlouhodobých problémů, které jsem ihned řešila se svým ošetřujícím kardiologem. Sledování EKG probíhalo v domácím prostředí, bez omezení v běžném životě. Výsledky jsem obdržela ve velice krátké době od ukončení monitorace. Dnes jsem plná elánu a mohu se zase věnovat rodině, zejména vnoučatům.

Miloslava S.

Co o naší službě říkají pacienti?

Aktuality

fotka_ablace laserem

LASEROVÁ KATETRIZAČNÍ ABLACE FIBRILACE SÍNÍ

Srdeční arytmie fibrilace síní je v České republice nejčastější poruchou srdečního rytmu. Samotná arytmie přímo neohrozí život pacienta, nicméně je významným rizikovým faktorem pro vznik cévní mozkové příhody, která se řadí mezi tři nejčetnější příčiny úmrtí v ČR. S nárůstem výskytu fibrilace síní u populace ve věku nad 50 let roste potřeba hledat rychlou, účinnou a bezpečnou […]
spící dívka SA

Spánková apnoe může ohrozit vaše zdraví

Jedná se o nejčastější poruchy dýchání ve spánku, ale z hlediska epidemiologické, klinické a terapeutické studie bylo prokázáno, že spánková apnoe je popisována jako nezávislý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění, jako jsou cévní mozkové příhody, arytmie, hypertenze a dále srdeční selhání. Problémy se spánkem představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu až 45 % světové […]
IMG_20191215_101710_20191215_114027359

Spolupráce na projektu Ježíškova vnoučata

S přicházející zimou a obdobím Vánoc spojeným s rozdáváním dárků jsme se rozhodli i my udělat radost. Využili jsme příležitosti stát se Ježíškovými vnoučaty a obyvatelům Domova pro seniory v Otrokovicích jsme zprostředkovali koncert sboru Cantica Laetitia. V průběhu představení se zapojilo do zpěvu i publikum a my jsme se mohli těšit z úsměvů a radosti všech přítomných. Nechybělo ani […]