vut-small

Vysoké učení technické v Brně

Fakulta elektrotechniky a Komunikačních technoloigií,
Ústav Biomedicínského inženýrství
Technická 12, 616 00 Brno

upt_small

Akademie věd České republiky

Ústav Přístrojové techniky
Královopolská 147, 612 64 Brno

up_small

Univerzita Palackého v Olomouci

Lékařská fakulta – Národní telemedicínské centrum
I.P.Pavlova 6, 779 00 Olomouc