Česká republika

Telefon: +420 514 514 480
E-mailmdt@mdt.cz
Webwww.mdt.cz

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic, a. s., číslo účtu 1002513146/2700

MDT-Medical Data Transfer, s.r.o.
Mezinárodní centrum pro telemedicínu

Zábrdovická 2
615 00 Brno
Czech Republic

IČ: 28376684
Společnost vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, vložka 92912

Slovenská republika

Telefon: +421 907 754 992
E-mail: mdt@mdt.cz
Web: www.palpitacie.sk

Bankovní spojení

UniCredit Bank Slovakia, a. s., číslo účtu 1189516004/1111

MDT-Medical Data Transfer, s.r.o.

Štefánikova  812
020 01  Púchov
Slovakia

IČ: 46860525
DIČ: 2023613196