Získání zdroje kvalitních dat pro účely klinického výzkumu bylo zásadní motivací pro zahájení projektu MDT.

Zajišťujeme pro naše partnery kompletní technickou a administrativní podporu klinického hodnocení s důrazem na sběr a zpracování vitálních dat pacientů v dlouhodobém i krátkodobém sledování. Respektujeme a sledujeme GCP principy jako jeden z ukazatelů kvality.

Naše současná technologie umožňuje sledovat následující vitální parametry:

 • EKG (více variant pro různé indikace)
 • Krevní tlak (dlouhodobé i krátkodobé sledování)
 • Hladina krevního cukru
 • Protrombinový čas
 • Hmotnost
 • Aktivita
 • Saturace O2
 • Funkční vyšetření plic

Kombinací těchto diagnostických metod jsme schopni navrhnout řešení pro širokou škálu indikací. Všechny používané metody jsou založeny na přenosu dat od pacienta bezprostředně po získání. Samozřejmostí je technická podpora pro pacienty 24/7.
MDT poskytuje administrativní servis pro klinické studie našich partnerů:

 • CRO – příprava podkladů projektů
 • CRF
 • regulatory support
 • monitorace zdrojové dokumentace
 • logistická podpora
 • data collection on site
 • ECG Core Lab – nezávislé hodnocení a zpracování EKG dat specialisty