buseni-srdce

Bušení srdce po vyšší dávce léků

U 57letého pacienta došlo ke zvýšení dávky léku při léčbě esenciální trombocytémie. Toto zvýšení však začalo vyvolávat tachykardii. Pacient popisoval příznaky jako bušení srdce, bolest na hrudi a bolest u srdce.

Již v prvních dnech monitorace epizodním záznamníkem byly na přicházejících záznamech vyhodnoceny SVES izolované a v salvách, které opakovaně progredovaly v paroxysmy nesetrvalé SVT (obr. 1) až v paroxysmy fibrilace síní s rychlou odpovědí komor do 190/min (obr. 2), vždy doprovázené popsanými symptomy pacienta.

Paroxysmy byly zachyceny několikrát za den a trvaly desítky minut až 3 hodiny. Z telemedicínskeho centra bylo odesláno upozornění na probíhající monitoraci ošetřující lékařce, která si pacienta pozvala ihned na kontrolu. Po úpravě medikace došlo v dalších dnech k udržení sinusového rytmu, který trval až do ukončení monitorace (obr. 3).

Pacient: muž, 57 let
Specifikace zdravotních komplikací: Pacient po zvýšení dávky léku na léčbu esenciální trombocytémie popisoval příznaky jako bušení srdce, bolest na hrudi a bolest u srdce.
Monitorace: Epizodní záznamník
Výsledek: Již v prvních dnech monitorace epizodním záznamníkem byly na přicházejících záznamech vyhodnoceny SVES izolované a v salvách, které opakovaně progredovaly v paroxysmy nesetrvalé SVT až v paroxysmy fibrilace síní s rychlou odpovědí komor do 190/min. Po úpravě medikace došlo v dalších dnech k udržení sinusového rytmu, který trval až do ukončení monitorace (obr. 3).

buseni_srdce