profesionální řidič

Fibrilace síní u profesionálního řidiče

V roce 2019 67letého pacienta postihla cévní mozková příhoda, po níž měl poruchu řeči a omezenou hybnost levé horní končetiny v důsledku trombózy. Při vyšetření mu náhodně z jednodenního holteru diagnostikovali paroxysmus fibrilace síní.

Lékaři se na nás obrátili s prosbou, abychom mu zaslali epizodní záznamník pro delší monitoring k posouzení četnosti fibrilace síní a určení míry vlivu jeho profese na zdravotní stav.

Pacient: muž, 67 let
Specifikace zdravotních komplikací: Stp. po CMP/TIA.
Monitorace: EKG holter, epizodní záznamník
Výsledek: Během měření se již třetí den prokázal opakovaně paroxysmus fibrilace síní v délce trvání až 15 hodin, přičemž celková zátěž fibrilace síní byla 16 % času monitorace. Na tyto skutečnosti bylo upozorněno kardiocentrum, které pacienta následně hospitalizovalo a stanovilo léčebný postup tak, aby se mohl plně vrátil k normálnímu životu a pracovním povinnostem.