s-opakovanymi

Muž s opakovanými presynkopálními stavy

Pětačtyřicetiletetý pacient s hypertrofickou kardiomyopatií (HKMP) s opakovanými presynkopálními stavy. Při standardním 24hodinovém EKG holteru byl po celou dobu monitorace přítomen sinusový rytmus se zcela ojedinělými KES, 2× v tripletu.

Pacientovi jsme doporučili dlouhodobou EKG monitoraci pomocí epizodního záznamníku s automatickou detekcí poruch rytmu a to až do doby, kdy u něj dojde k presynkopálnímu stavu.

6. den monitorace jsme zachytili širokokomplexovou tachykardii (NSVT) čítající 22 komplexů, kdy pacient pociťoval rychlé nepravidelné údery srdce ve frekvenci zhruba 5 za vteřinu. Kontaktovali jsme ošetřujícího kardiologa, který následně pacienta odeslal do kardiocentra. Na základě výsledků vyšetření, byla doporučena implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) s cílem snížení rizik náhlé smrti.

Pacient: muž, 45 let
Specifikace zdravotních komplikací: Pacient s hypertrofickou kardiomyopatií (HKMP) s opakovanými presynkopálními stavy
Monitorace: EKG holter, epizodní záznamník
Výsledek: 6. den monitorace jsme zachytili širokokomplexovou tachykardii (NSVT) čítající 22 komplexů. Na základě výsledků vyšetření, byla doporučena implantace kardioverter-defibrilátoru (ICD) s cílem snížení rizik náhlé smrti.

muz_presynkopalni_stavy