tezkosti

Pacientka s neobjasněnými synkopami

65letá pacientka měla subjektivní těžkosti s nepravidelným tepem vedoucí k opakovaným synkopám. Příčina potíži nebyla objasněna ani během ambulantních vyšetření a ani během 24hodinového holterovského vyšetření EKG.

Na doporučení od svojí kardiologičky si proto pacientka u nás objednala monitoraci epizodním záznamníkem.

V průběhu monitorace byl na přicházejících EKG stripech zaznamenán sinusový rytmus s četnější síňovou ektopií vyskytující se izolovaně (obr. 1) i v salvách až v náskocích nepravidelné SVT. Již třetí den monitorace progredovaly náskoky síňové tachykardie (obr. 2) v repetitivní paroxysmy fibrilace síní, při terminaci do SR s posttachykardickými pauzami až do 11,9 sekund v nočních hodinách (obr. 3). Na tento záchyt bylo upozorněno odesílající kardiocentrum, které pacientku následně hospitalizovalo a stanovilo léčebný postup.

Pacient: žena, 65 let
Specifikace zdravotních komplikací: Pacientka měla subjektivní těžkosti s nepravidelným tepem.
Monitorace: EKG holter, epizodní záznamník
Výsledek: Již třetí den monitorace progredovaly náskoky síňové tachykardie v repetitivní paroxysmy fibrilace síní, při terminaci do SR s posttachykardickými pauzami až do 11,9 sekund v nočních hodinách. Na tento záchyt bylo upozorněno odesílající kardiocentrum, které pacientku následně hospitalizovalo a stanovilo léčebný postup.

tezkosti_tep tezkosti_tep_2