buseni-srdce

Búšenie srdca po vyššej dávke liekov

U 57 ročného pacienta došlo k zvýšeniu dávky lieku pri liečbe esenciálnej trombocytémie. Toto zvýšenie však začalo vyvolávať tachykardiu. Pacient popisoval príznaky ako búšenie srdca, bolesť na hrudi a bolesť pri srdci.

Už v prvých dňoch monitorovania EKG epizódnym záznamníkom boli na prichádzajúcich záznamoch vyhodnotené SVES izolované a v salvách, ktoré opakovane progredovali v paroxyzmy nepretrvávajúcej SVT (obr. 1) až v paroxyzmy fibrilácie predsiení s rýchlou odpoveďou komôr do 190/min (obr. 2), vždy sprevádzané popísanými symptómami pacienta.

Paroxyzmy boli zachytené niekoľkokrát za deň a trvali desiatky minút až 3 hodiny. Z telemedicínskeho centra bolo odoslané upozornenie na prebiehajúce monitorovanie ošetrujúcej lekárke, ktorá si ihneď pozvala pacienta na kontrolu. Po úprave medikácie došlo v ďalších dňoch k udržaniu sínusového rytmu, ktorý trval až do ukončenia  monitorovania (obr. 3).

Pacient: muž, 57 rokov
Špecifikácia zdravotných komplikácii: Pacient po zvýšení dávky lieku na liečbu esenciálnej trombocytémie popisoval príznaky ako búšenie srdca, bolesť na hrudi a bolesť pri srdci.
Monitorovanie: Epizódny záznamník
Výsledok: Už v prvých dňoch monitorovania epizódnym záznamníkom boli na prichádzajúcich záznamoch vyhodnotené SVES izolované a v salvách, ktoré opakovane progredovali v paroxyzmy nepretrvávajúcej SVT až v paroxyzmy fibrilácie predsiení s rýchlou odpoveďou komôr do 190/min. Po úprave medikácie došlo v ďalších dňoch k udržaniu sínusového rytmu, ktorý trval až do ukončenia  monitorovania (obr. 3).

buseni_srdce