s-opakovanymi

Muž s opakovanými presynkopálnymi stavmi

45 ročný pacient s hypertrofickou kardiomyopatiou (HKMP) s opakovanými presynkopálnymi stavmi. Pri štandardnom 24hodinovom EKG holtri bol po celý čas  monitorovania prítomný sínusový rytmus so sporadickými KES, 2× v triplete.

Pacientovi sme odporučili dlhodobé EKG monitorovanie pomocou epizódneho záznamníka s automatickou detekciou porúch rytmu, a to až do obdobia, kedy u neho dôjde k presynkopálnemu stavu.

6. deň monitorovania sme zachytili široko komplexovú tachykardiu (NSVT) čítajúcu 22 komplexov, kedy pacient pociťoval rýchle nepravidelné údery srdca vo frekvencii zhruba 5 za sekundu. Kontaktovali sme ošetrujúceho kardiológa, ktorý následne pacienta odoslal do kardiocentra. Na základe výsledkov vyšetrenia bola odporučená implantácia kardioverter-defibrilátora (ICD) s cieľom zníženia rizika náhlej srdcovej smrti.

Pacient: muž, 45 rokov
Špecifikácia zdravotných komplikácii: Pacient s hypertrofickou kardiomyopatiou (HKMP) s opakovanými presynkopálnymi stavmi
Monitorovanie: EKG holter, epizódny záznamník
Výsledok: 6. deň monitorovania sme zachytili široko komplexovú tachykardiu (NSVT) čítajúcu 22 komplexov. Na základe výsledkov vyšetrenia bola odporučená implantácia kardioverter-defibrilátora (ICD) s cieľom zníženia rizika náhlej srdcovej smrti.

muz_presynkopalni_stavy