tezkosti

Pacientka s neobjasnenými synkopami

65 ročná pacientka mala subjektívne ťažkosti s nepravidelným tepom, ktoré viedli k opakovaným synkopám. Príčina ťažkostí nebola objasnená ani v priebehu ambulantných vyšetrení a ani pri 24hodinovom holterovskom vyšetrení EKG.

Na odporučenie od svojej kardiologičky si preto pacientka u nás objednala monitorovanie EKG epizódnym záznamníkom.

V priebehu monitorovania bol na prichádzajúcich EKG stripoch zaznamenaný sínusový rytmus s častou supraventrikulárnou ektopiou vyskytujúcou sa izolovane (obr. 1) i v salvách až v náskokoch nepravidelnej SVT. Už tretí deň monitorovania progredovali náskoky supraventrikulárnej tachykardie (obr. 2) v repetitívne paroxyzmy fibrilácie predsiení, pri verzii do SR s posttachykardickými pauzami až do 11,9 sekúnd v nočných hodinách (obr. 3). Na tento záchyt bolo upozornené odosielajúce kardiocentrum, ktoré pacientku následne hospitalizovalo a stanovilo liečebný postup.

Pacient: žena, 65 rokov
Špecifikácia zdravotných komplikácii: Pacientka mala subjektívne ťažkosti s nepravidelným tepom vedúce k synkopám.
Monitorovanie: EKG holter, epizódny záznamník
Výsledok: Už tretí deň monitorovania progredovali náskoky supraventrikulárnej tachykardie v repetitívne paroxyzmy fibrilácie predsiení, pri verzii do SR s posttachykardickými pauzami až do 11,9 sekúnd v nočných hodinách. Na tento záchyt bolo upozornené odosielajúce kardiocentrum, ktoré pacientku následne hospitalizovalo a stanovilo liečebný postup.

tezkosti_tep tezkosti_tep_2