fn-nitra

Úspešná spolupráca s neurologickými centrami na Slovensku

Začiatkom marca roku 2015 bola zahájená spolupráca s neurologickými centrami na Slovensku. Cieľom projektu bola detekcia fibrilácie predsiene u pacientov po kryptogénnej cievnej mozgovej príhode (CMP).

Prostredníctvom dlhodobého monitorovania EKG v trvaní priemerne 14 dní bolo do dnešného dňa vyšetrených už  cca 200 pacientov v domácom i nemocničnom prostredí s využitím našich služieb a prístrojov.

Spolupracujúci kardiológovia a neurológovia získajú touto kooperáciou prehľad i detailné EKG dáta o svojich pacientoch po CMP. Tieto informácie môžu slúžiť ku konzultácii a lepšiemu nastaveniu ďalších liečebných a operačných postupov.

Teší nás, že projekt stále prebieha a vzájomná spolupráce funguje už v štvrtej nemocnici.