aktuality_3

XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

V nedeľu 6. novembra se zúčastníme tradičného kongresu XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci v Olomouci. Nakoľko sa kongres vracia na miesto, kde se pred 25 rokmi začala odohrávať novodobá história českej a slovenskej arytmológie, sprevádza tento štrnásty ročník leitmotiv Návrat ke kořenům…

Kongres je poriadaný prvýkrát pod hlavičkou novo vzniknutej Českej asociácie pre srdečnú arytmiu. Priestor tu bude tradične venovaný kvalitnému odbornému programu, ako aj odborným diskusiám.

V našich príspevkoch sa budeme venovať podobným témam ako na kongrese v Bratislave, teda Diagnostickej výťažnosti dlhodobej neinvazívnej transtelefónnej monitorácie EKG. Budeme prezentovať tiež témy spojené s klinickými štúdiami na fibriláciu predsiení po kryptogénnej ischemickej cievnej mozgovej prílohy (CMP).

Tešíme sa, že nás konferencia opäť obohatí o skúsenosti popredných českých i slovenských odborníkov.