aktuality_2

XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislave

V dňoch 6. až 8. 10. sa konal XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislave. Na kongrese sme sa prezentovali prostredníctvom stánku i prednášok. Na prezentačnom stánku sme predstavovali účastníkom kongresu naše prístroje a s nimi spojené služby.

Naše kolegyne nás skvele reprezentovali a účastníkov zaujali v sekcii prednášok Originálne práce Arytmie s následnými témami:
Diagnostická výtěžnost dlouhodobé neinvazivní transtelefonní monitorace EKG: výsledky 5leté studie u 6 611 pacientů v ČR a SR
Spolupráce telemedicínského centra s kardiologickou ambulancí – kazuistiky.

Tešíme sa z pozitívneho ohlasu, ktorého sa nám na kongrese dostalo. Ďakujeme všetkým, ktorí nás prišli navštíviť na stánok alebo si nás radi vypočuli na prednáškach.