fn-nitra

Úspěšná spolupráce s neurologickými centry na Slovensku

Začátkem března roku 2015 byla zahájena spolupráce s neurologickými centry na Slovensku. Cílem projektu byla detekce fibrilace síní u pacientů po kryptogenní cévní mozkové příhodě (CMP).

Prostřednictvím dlouhodobé monitorace EKG trvající průměrně 14 dní bylo do dnešního dne vyšetřeno již 200 pacientů v domácím i nemocničním prostředí s využitím našich služeb a přístrojů.

Zapojení kardiologové a neurologové získají spoluprací přehled i detailní data o svých pacientech po CMP. Tyto informace mohou sloužit ke konzultaci a k lepšímu nastavení dalších léčebných a operačních postupů.

Těší nás, že projekt stále probíhá a vzájemná spolupráce funguje již ve čtvrté nemocnici.