CKS26_banner

XXVI. Výroční sjezd české kardiologické společnosti

XXVI. Výroční sjezd české kardiologické společnosti se koná 6.- 9. května 2018 v areálu Veletrhů Brno, a.s. Naši firmu můžete najít na stánku, který máme společně se společností Pfizer, se kterou spolupracujeme. Naše zaměstnankyně jsou připraveny s našimi přístroji a ukázkami našich služeb.
Účastníme se aktivně také konferenčního programu s tématy:
– Problematika Financování – DRG
– Nová úprava ochrany osobních údajů – GDPR
– Úloha „High Density“ v mapování komplexních arytmií
– Dlouhodobá monitorace pacientů po CMP: Vlastní výsledky
– Dlouhodobá neinvazivní EKG monitorace v Dětské kardiologii
Těšíme se na setkání u stánku i na přednáškách.