aktuality_2

XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislavě

Ve dnech 6. až 8. 10. se konal XXI. Kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislavě. Na kongresu jsme se prezentovali prostřednictvím stánku i přednášek. Na prezentačním stánku jsme představovali účastníkům kongresu naše přístroje a s nimi spojené služby.

Naše kolegyně nás skvěle reprezentovaly a posluchače zaujaly v sekci přednášek Originálne práce Arytmie s následujícími tématy:
Diagnostická výtěžnost dlouhodobé neinvazivní transtelefonní monitorace EKG: výsledky 5leté studie u 6 611 pacientů v ČR a SR
Spolupráce telemedicínského centra s kardiologickou ambulancí – kazuistiky.

Jsme rádi za pozitivní ohlas, kterého se nám na kongresu dostalo. Děkujeme všem, kdo nás přišli navštívit na stánek nebo si nás poslechnout na přednášku.