spící dívka SA

Spánková apnoe může ohrozit vaše zdraví

Jedná se o nejčastější poruchy dýchání ve spánku, ale z hlediska epidemiologické, klinické a terapeutické studie bylo prokázáno, že spánková apnoe je popisována jako nezávislý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění, jako jsou cévní mozkové příhody, arytmie, hypertenze a dále srdeční selhání.
Problémy se spánkem představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu až 45 % světové populace, spánková apnoe postihuje 21 % mužů a 9 % žen.
Proto jsme se rozhodli v roce 2020 věnovat této problematice a podílet se na monitoraci spánku pomocí našich přístrojů. Můžete se na ně podívat v odkaze popisu přístroje s fotkou (https://www.mdt.cz/pristroje/). Pokud se vás tato problematika týká, kontaktujte nás https://www.mdt.cz/kontakt/