Pre správnu diagnózu a liečbu arytmií je nevyhnutné zaznamenať priebeh EKG počas prejavujúcich sa príznakov. To je však často z dôvodu nepravidelnosti veľmi problematické. Oproti bežne používaným metódam dokážu naše prístroje zaznamenať aj ťažkosti, ktoré sa objavujú zriedka či úplne ojedinele.

K monitorovaniu krvného tlaku a hladiny cukru v krvi prenajímame ďalšie špecializované prístroje.

EKG Holter

ekg_holter

Holterovské monitorovanie je veľmi jednoduché. Spočíva v prilepeniu samolepiacich elektród na hrudník na dobu 24 hodín až 7 dní a v zaznamenávaní elektrických impulzov vášho srdca do malého prístroja podobného MP3 prehrávači.

Epizódny záznamník

epizodni-zaznamnik

EKG záznamník nepretržite sleduje vaše srdce a sám odosiela EKG záznamy. To všetko jednoducho cez mobilný telefón, ktorý obdržíte spoločne s prístrojom a ktorý nosíte stále pri sebe. Pri zaznamenaní akejkoľvek poruchy rytmu (aj krátke preskočenie srdca) záznamník udalosť okamžite nahráva a sám odosiela.

EKG karta

ekg_karta

EKG kartu nosíte neustále pri sebe a v prípade ťažkostí len priložíte na hrudník a nahráte EKG záznam. Záznam se jednoducho odošle pomocou mobilného telefónu, ktorý dostanete spolu s EKG kartou a ktorý nosíte rovnako ako kartičku stále pri sebe.

Tlakový monitor IEM

tlakomer

Pre dlhodobé sledovanie krvného tlaku (po dobu rádovo týždňov, alebo mesiacov) používame tlakový monitor IEM. Namerané údaje sú automaticky odosielané cez mobilný telefón, ktorý obdržíte spoločne s prístrojom a ktorý nosíte stále pri sebe. Vďaka tomu môžeme sledovať dlhodobé zmeny tlaku v danom období.

Glukometer

glukomer

Glukometer slúži k meraniu hladiny cukru v krvi doma samotnými pacientmi trpiacimi  cukrovkou či v zdravotných zariadeniach zdravotníckym personálom. Glukometer si môžete u nás zakúpiť alebo prenajať. V prípade nákupu ponúkame tiež možnosť prenájmu mobilného telefónu pre automatické odosielanie dát, aby mal váš lekár online prístup k vašim údajom.