aktuality_3

XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci

V neděli 6. listopadu se zúčastníme tradičního kongresu XIV. České a slovenské sympozium o arytmiích a kardiostimulaci v Olomouci. Jelikož se kongres vrací na místo, kde se před 25 lety začala odehrávat novodobá historie české a slovenské arytmologie, doprovází tento čtrnáctý ročník leitmotiv Návrat ke kořenům…

Kongres je pořádán poprvé pod hlavičkou nově vzniklé České asociace pro srdeční arytmie. Prostor zde bude tradičně věnován jak kvalitnímu odbornému programu, tak odborným diskusím.

V našich příspěvcích se budeme věnovat podobným tématům jako na kongresu v Bratislavě, tedy diagnostické výtěžnosti dlouhodobé neinvazivní transtelefonní monitorace EKG. Budeme prezentovat také témata spojená s klinickými studiemi na fibrilaci síní po kryptogenní ischemické cévní mozkové příhody (CMP).

Těšíme se, že nás konference opět obohatí o zkušenosti předních českých i slovenských odborníků.